AR Book กับเด็กปฐมวัย

 “เปิดโลกกว้าง สรรสร้างจินตนาการ”  A Magic AR Book

A Magic AR Book เราพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2009 ซึ่งในตอนนั้น สามารถใช้งานและดู AR (Augmented Reality) ได้ผ่านทาง Web Cam ซึ่ง AR Book เล่มแรกที่เราจัดทำก็คือ “7 Wonders หรือ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปรวดเร็ว จนมาถึงยุคสมาร์ทโฟน เราได้พัฒนาหนังสือ AR Book ที่มีหน้าตาเหมือนในปัจจุบันขึ้นในปี 2012 และ จำหน่ายในปี 2013 โดยเล่มแรกที่ว่านี้มีชื่อว่า A Magic AR Book : ตลุยโลกไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นเล่มแลกและเล่มเดียวที่กล่าวถึงไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย

A Magic AR Book ตลุยโลกไดโนเสาร์ (ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย)

ด้วยหลักการที่เราออกแบบ เราออกแบบหนังสือหรือเนื้อหามาเพื่อสอนลูกกของผู้ออกแบบเอง
โดยมีหลักการว่า AR Book ต้องเป็นการ “เรียนรู้ คู่ ความสนุก

ด้วยปัจจุบันการเรียนรู้ ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยม แต่การ่เรียนรู้ได้ก้าวออกจากห้อง เรียนรู้ได้ทุกที่ และมีความสมจริง ซึ่งความสมจริงนี้ต้องยกความดี ให้กับเทคโนโลยี Augmented Reality หรือเราเรียกกันสั้นๆ ว่า “AR” ทำให้การเรียนรู้ สนุก น่าสนใจ เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อเด็กได้เรียนรู้ผ่าน AR Book เด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับเนื้อหา ไปจนถึงการคิดค้นหา ในสิ่งที่เขาสนใจเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้แหละที่ครูผู้สน ต้องการ

เรากลับมาดูการศึกษาปฐมวัยว่าเราต้องการส่งเสริมด้านใดให้แก่เด็ก จา่กจุดมุ่งหมายการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวันนั้น เราต้องการพัฒนาด้านต่างๆ 4 ด้านดังนี้

  1. พัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ
  2. พัฒนาด้านร่างกาย
  3. พัฒนาด้านสังคม
  4. พัฒนาด้านสติปัญญา

การพัฒนาด้านต่างๆ นี้ ต่างมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้ขั้นสูงขึ้นไป ดังนั้น การเรียนที่สำริดผลของเด็กในช่วงปฐมวัยนี้ก็คือ “การเล่น และ การลงมือทำ” โดยที่ครูผู้สอนไม่ได้เน้นว่าสอนเรื่องอะไร แต่เน้นว่า เด็กปฐมวัยได้พัฒนาด้านใด ผ่านการบูรณาการเนื้อหาด้านต่างๆ แล้วจัดเป็นกิจกรรมออกมาให้เด็กๆ ได้เล่น ได้ทำ ได้เรียนรู้ ด้วยตัวเขาเอง

ABC Alphabet AR Card

เมื่อเราได้จัดจำหน่ายหนังสือ A Magic AR Book (ปัจจุบัน มีชุด AR Card) คุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อไป ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน โดยเราจะของแยก ออกเป็นกลุ่ม ในด้านการพัฒนาทั้ง4 ดังนี้

  1. พัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ เด็กๆ ได้เล่นเห็นไดโนเสาร์ ยานอวการศ ปลาแหวกว่ายไปมา เด็กมีความสุข สนุก หัวเราะ หรือแม้กระทั้งแสดงท่าทางเคลื่อนไหว คล้ายกับสิ่งที่เข่าเห็น
  2. พัฒนาด้านร่างกาย แน่นอน การที่เด็กดีใจ มีความสุข ต้องกระโดดโลดเต้น ทำท่าทาง ตามสิ่งที่เขา่เห็น ถือเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาด้านร่างกาย โดยเด็กๆ ต่างทำเอง ไม่ได้มีการบอก หรือบังคับให้ทำ
  3. พัฒนาด้านสังคม โดยธรรมชาติเมื่อเด็ก ได้เล่น ได้เห็นสิ่งใด ก็มักจะมาบอกเล่าให้เราหรือคนอื่นๆ ฟัง และเมื่อได้เห็นสิ่งต่างๆ จากหนังสือ A Magic AR Book แล้ว ก็ยิ่งกระตุ้นการอยากเล่าอยากบอก ว่าเขาเห็นอะไร ทำให้เขาพัฒนาด้านสังคมโดยปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดี
  4. ด้านสติปัญญา ในหนังสือ A Magic AR book ทุกเล่น เป็นหนังสือที่เน้นการให้ความรู้ โดยมี Motto ว่า “เปิดโลกกว้าง สรรสร้างจินตนาการ” เนื้อหาส่วนใหญ่ สร้างสรรจินตนการ  ให้ความรู้แก่เด็กๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ไปจนถึงการออกเสียง ก.ไก่  ข.ไข่ A B C ตามที่ AR เล่นออกมา นับเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาได้เป็นอย่างดี และมีการจดจำสัญลักษณ์ ตัวอักษร (Alphabet) หรือสิ่งต่างๆ ใน A Magic AR Book หรือ AR Card ได้อีกด้วย
ผ.ผึ้ง จาก Thai Alphabet AR Card

จะเห็นได้ว่า Augmented Reality หรือ AR นั้น มีส่วนช่วยในการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบัน เราก็ได้เห็นแบบเรียนต่างๆ ที่พัฒนา โดยนำเอาเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR เข้ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ ซึ่งหนังสือ AR Book ก็มีที่ผลิต ทั้งในและนอกประเทศ

ตัวอย่างชุดการ์ด (AR Card) ที่เด็กๆ ปฐมวัย มักนำไปเล่น คือ

Copyright © 2019 Think Technology Ltd. All rights reserved.
Skip to toolbar