Location Base

Khon Kaen AR Guide

Khon Kaen AR Guide นับเป็น Augmented Reality ที่ใช้ความสามารถของ Location Base System ในการจัดการระบบ เพื่อให้ค้นหาสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวของเราได้ โดย Khon Kaen AR Guide นี้ได้ใช้ระบบ Location Base System ที่ค้นหาสถานที่สำคัญๆ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ในงาน ขอนแก่นเกมส์ (Khon Kaen Games) ถ้าท่านต้องการใช้งาน มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ เพียงแต่เข้าไปใน App Store ของ iPhone หรือ Android Market ค้นหา App ที่ชื่อว่า Layar จัดการดาวน์โหลด Layar เปิด Layar ขึ้นมา ในช่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า […]

Copyright © 2019 Think Technology Ltd. All rights reserved.
Skip to toolbar